Мога ли да осъдя държавните органи?

съдебен процес

Със сигурност можете, когато са Ви причинени вреди, вследствие техни неправомерни действия и Имам Право може да Ви помогне за това чрез съдебен процес.

Законът за отговорността на държавата и общините за вреди Ви дава възможността да предявите иск срещу Държавата и общините за всички вреди, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица.

В случай, че сте претърпели такива, обърнете се към Имам Право, за да Ви представляваме в съда без да заплащате такси и хонорари предварително. През последните няколко години зачестиха случаите на предявени искове срещу държавни и общински органи, от чиито действия или бездействия са пострадали гражданите. Казусите могат да бъдат от най-различно естество – например, ако сте задържан и Ви е повдигнато обвинение, а после сте оправдан от съда, ако административен орган е издал акт, с който правата Ви са нарушени и този акт е бил отменен и др.

Отговорност може да търсите и на съдебните органи

– Съд, Прокуратура и следствие, в случай, че сте били неправомерно задържани под стража, лежали сте в ареста или срещу Вас незаконосъобразно са били предприети принудителни мерки. Имате право да съдите Прокуратурата, ако сте били обвинени в извършване на престъпление, а после сте оправдани или наказателното производство срещу Вас е било прекратено, поради липса на доказателства. Ако правото Ви на справедлив съдебен процес е било нарушено, както и правото Ви на свобода и сигурност, съгласно Европейската Конвенция за правата на човека, също имате право на иск срещу отговорните за това органи.

Вредите, за които може да съдите държавата, общината, както и правозащитните органи могат да бъдат имуществени, а и неимуществени. Всички те подлежат на доказване по делото, но екипът на Имам Право има достатъчно опит, за да Ви посъветва какво е редно да се претендира и как да бъде доказано. Ако сте бил неправомерно задържан под стража  например и сте загубили работата си, може да поискате да Ви се заплатят пропуснатите ползи – това са парите, които щяхте да получите, ако не бяхте задържани и можехте да работите. Направили сте разходи и за адвокат, които нямаше да направите, ако срещу Вас не беше водено дело – и за това следва да сте обезщетени.

Едно незаконно задържане или съдебен процес причинява не само финансови загуби, но води и до емоционален стрес, безпокойство, хората изпитват дори срам, притеснения от близки и познати, губят приятелите си и семействата си, които гледат на тях по друг начин. Всяко едно несправедливо обвинение причинява напрежение, страх  и несигурност, които следва да бъдат обезщетени, когато невинността се установи от съда или самата Прокуратура оттегли обвиненията си.

Причинени вреди от държавата – Какво мога да направя?

Ако изпаднете в подобна ситуация, непременно се свържете с Имам Право, за да Ви предложим подходящ начин, по който да бъдете овъзмездени. Това е установена практика във всички държави по света, която вече се наложи и в нашата съдебна система.

Имам Право ще заплати всички дължими държавни такси, такси за експертизи, адвокатски хонорари и др. разноски по Вашето дело. Няма да е нужно да да губите времето и парите си втърсене на правна помощ. Дължимият процент от постигнатото обезщетение се договоря предварително с Вас и се дължи на Имам Право само при спечелване на делото и реално изплащане на сумата към Вас. В случай, че делото се загуби, Вие няма да дължите разноски на насрещната страна. Те ще са изцяло за сметка и ще се изплатят от Имам Право.

Eфективни правни средства за защита на справедлив съдебен процес.

adwise pixel