Защо ние?

  • Ние сме дружество за финансиране на дължимите такси и адвокатски хонорари по съдебни дела
  • Ще получим заплащане единствено при спечелване на делото и успешно събиране на присъдените суми
  • Възнаграждението ни е процент от ефективно събраните суми по делото
  • Извън възнаграждението, което се заплаща при реално събрана сума, не дължите други такси или комисиони
  • Работим със специалисти, които познават методите за защита и действията, които е необходимо да бъдат предприети за всеки индивидуален случай
  • Мотивирани сме да доведем до успех Вашия казус, защото само от това зависи дали ще получим възнаграждение
adwise pixel