За кого?

  • Искате да заведете съдебно дело, но нямате възможност да заплатите дължимите държавни такси и адвокатски хонорари
  • Нямате познания и време, за да проучите шансовете за успех на Вашия правен казус
  • Искате да защитите правата си, но не знаете към кого да се обърнете
  • Искате да се доверите на опитни специалисти
  • Не желаете да водите самостоятелно дела срещу държавата, общини, застрахователи, работодатели и други лица, които Ви дължат пари или обезщетение
  • Не искате да заплащате такси и хонорари на съдилища и адвокати, тъй като не знаете как ще завърши делото
  • Не искате да плащате разноските и на другата страна по делото, ако загубите
adwise pixel