За нас

За нас

„Имам Право“ финансира за собствена сметка и за собствен риск всички разходи на своите клиенти за съдебни дела и адвокатска защита. Работим със специалисти, които познават методите за защита и действията, които е необходимо да бъдат предприети за всеки индивидуален случай, за да може клиентът да има по-големи шансове за успех при водене на дело.

Дружеството получава възнаграждение единствено при спечелено дело. Размерът на възнаграждението е процент от ефективно събраните суми по делото. В случай на неуспех, клиентите не дължат никакво заплащане.

Дружеството не предлага и не извършва адвокатски услуги и процесуално представителство пред съдилищата, държавните и административни органи в Република България. При решение за финансиране на разноските по определено дело, се избира най-подходящият адвокат с оглед правната сфера на казуса и спецификата на всеки конкретен случай.

adwise pixel