Как работим и какви са стъпките?

1

Запознайте се с видовете дела, които дружеството ще финансира:

Дължими суми по договори и фактури и по всякакви търговски и облигационни отношения.

Дължими обезщетения от застрахователи по Каско, ГО и ПТП.

Дела за недвижими имоти и вещни права върху тях.

Обезщетение за забавено правосъдие.

Неизплатени суми по обществени поръчки.

Дела по запис на заповед и нотариално заверени споразумения.

Обезщетения за трудови злополуки.

Дела за незаконно уволнение и неизплатени трудови възнаграждения.

2

Втората стъпка е да отправите своето запитване към нас. В зависимост от конкретния случай ще Ви дадем първоначален отговор, дали можем да поемем финансирането на Вашето дело. Можете да се свържете с нас по един от следните начини:

Онлайн заявка: Опишете подробно Вашия случай, като попълните онлайн заявката тук и наш служител ще се свърже с Вас.

Телефон/Имейл: Обадете се на нашите правни експерти или пишете на електронната ни поща.

В офис: Заповядайте на място в нашия офис в гр. София, бул. Черни връх 32, вх. А, като предварително си уговорите час по телефона.

3

Третата стъпка е финална. След одобрение е необходимо да ни изпратите допълнителна информация и документи, касаещи всички детайли по Вашия правен казус.

Нашите експерти ще оценят внимателно случая и ще Ви предоставим окончателен отговор.

Ще Ви информираме за размера на нашата комисиона, която ще получим, ако делото се спечели и се събере част или цялата дължима сума.

В случай, че делото се загуби или ако се спечели, но сумата по него не бъде събрана ефективно, всички разходи остават за наша сметка, включително присъдените разноски на насрещната страна.

Запитване

adwise pixel