Консултации

„Имам Право“ работи със специалисти, които познават методите за защита и действията, които е необходимо да бъдат предприети за всеки индивидуален случай и могат да Ви консултират за различни казуси.

Безплатни консултации

В случай че Вашият правен казус попада сред видовете дела, които „Имам Право“ финансира, всички първоначални консултации и проучвания ще бъдат напълно безплатни за Вас. Ако Вашият казус е одобрен за финансиране, ще продължите да получавате безплатно консултиране до приключване на правния спор.

Платени консултации

По желание на клиента „Имам Право“ може да осигури и консултации срещу заплащане, при следните случаи:
  • Вашият казус не попада сред видовете дела, които „Имам Право“ финансира;
  • Вашият казус попада сред видовете дела, които „Имам Право“ финансира, но Ви е отказано финансиране.
  За повече информация относно предлаганите консултации, моля свържете се с нас на телефон 02 44 56 9 56 или ни пишете в нашия онлайн чат.
adwise pixel