Работодателят дължи пари при трудова злополука

трудова злополука

Трудова злополука – За съжаление, както често се случва, всеки може да претърпи инцидент по време на работа или при изпълнение на трудовите си задължения. Особено професиите, които са свързани с тежка физическа дейност, опасна работа с машини или режещи уреди, излагат на още по-голям риск лицата, които ги упражняват. За трудова се смята и злополуката, ако например паднете или претърпите какъвто и да е друг инцидент на път за работа.

Практиката ни показва, че в голяма част от случаите при претърпяването на злополука от работник или служител, работодателят не покрива каквито и да е разходи за лечение, нито пък предлага да заплати обезщетение. Ако и Вие изпаднете в такава ситуация, „Имам Право“ е специализиран във воденето на дела срещу некоректни работодатели. Може да Ви помогнем да си получите парите, както за натрупаните сметки за лекарства, така и да Ви се плати за изтърпените болки и страдания. От нашия опит сме установили, че съдът присъжда обезщетения все по-често и все в по-голям размер, така че си струва да заведете дело срещу работодател, който не иска да Ви плати. Това е Ваше законно право и Вие може да го упражните, ако интересите Ви са нарушени.

Какво се случва при настъпването на една трудова злополука?

Първо, работодателят трябва да подаде документи към съответното поделение на НОИ – Декларация, в която да опише станалото. След разглеждане на преписката, НОИ се произнася с Разпореждане дали приема, че е налице трудова злополука.

В случай, че в действителност се касае за такава, Вие имате право да поискате от работодателя да Ви заплати всички направени разходи за медицинско обслужване, като му представите разбира се, платежните документи за това. Често се налага извършването на операция, поставянето на пластини на крайници с фрактура, заплащането на дълъг курс рехабилитация, високи сметки за лекарства и медикаменти. Всички тези разходи, следва да се покрият от работодателя, но само ако са свързани с лечението Ви и имате документ за плащане.

Освен, че работодателят е длъжен да плати направените от Вас имуществени разходи, полага Ви се и обезщетение за изтърпените болки и страдания, вследствие на инцидента. Това са така наречените неимуществени вреди, които се определят от съда по справедливост. Всеки човек, претърпял тежка травма, изживява допълнителен стрес, напрежение, често страда от безпокойство и безсъние, може да вдигне кръвно или да чувства друг дискомфорт или неразположение. Хората се чувстват емоционално нестабилни, зависими от околните, безполезни и безпомощни. По времето на лечението си имат нужда от подкрепата на близките, които често се налага да им помагат в ежедневното обслужване и да се грижат за тях. В повечето случаи, дори след отшумяване на физическите болки, остава емоционалната травма от преживяното, която понякога е и за цял живот. За всички тези преживени болки и страдания също Ви се полага обезщетение в подходящ размер.

Кога да потърсите нашата помощ?

Винаги, когато инцидента е настъпил поради служебните Ви задължения, но Вие не сте виновен и не сте го причинили по невнимание, груба небрежност или в нарушение на инструкциите за безопасност на работа, работодателят е длъжен да Ви обезщети за претърпените имуществени и неимуществени вреди. Ако не го направи, не се колебайте да потърсите „Имам право“ и да изпратите Вашия случай за преценка. Всички разходи по делото – адвокатски хонорари, такси и др., ще бъдат поети от нас, няма да се налага да плащате нищо при водене на делото. Няма какво да загубите, само да спечелите това, което по закон Ви се полага.

adwise pixel